GEÇMİŞ FAALİYETLER

Ziyaretler
11 Mayıs 2017

Ürdün Doğu Bölgesi Komutanı Tuğgeneral Mohamad BANI YASIN başkanlığındaki Ürdün Askerî Heyeti TMMM K.lığını ziyaret etmiştir.

Devamı

İcra Edilen Faaliyetler
08-12 Mayıs 2017

"Kritik Altyapıların Terörist Saldırılardan Korunması Kursu" 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Devamı

GELECEK FAALİYETLER

Kurs
22-26 Mayıs 2017

"Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları Kursu" 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

Konferans
20-21 Haziran 2017

"Terörizmle Mücadele Disiplin Konferansı" 20-21 Haziran 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

Çalıştay
13-15 Haziran 2017

"Radikalleşme ve Aşırıcılıkla Mücadele Çalıştayı" 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

Çalıştay
21-22 Eylül 2017

"Terörizmle Mücadele Kapasite İnşası Çalıştayı" 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

RAPORLAR