GEÇMİŞ FAALİYETLER

Ziyaretler
12 Nisan 2017

Bangladeş Askeri Ataşesi Tuğgeneral Tariqul ALAM TMMM K.lığını ziyaret etmiştir.

Devamı

İcra Edilen Faaliyetler
03-07 Nisan 2017

"Terörizmle Mücadelenin Mali Boyutları Kursu" 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Devamı

GELECEK FAALİYETLER

Kurs
24-28 Nisan 2017

"Teröristlerin Siber Alanı Kullanımı Kursu" 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.


Kurs
22-26 Mayıs 2017

"Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları Kursu" 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

Kurs
08-12 Mayıs 2017

"Kritik Altyapıların Terörist Saldırılardan Korunması Kursu" 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

Konferans
20-21 Haziran 2017

"Terörizmle Mücadele Disiplin Konferansı" 20-21 Haziran 2017 tarihleri arasında icra edilecektir.

RAPORLAR